Panteia

Forse kostenstijging voor wegvervoer in 2022 en 2023

De verwachte kostenstijging voor het wegvervoer voor 2023 ten opzichte van 2022 varieert tussen de 6,0% en 8,9%. Daarnaast wijkt de realisatie van de kostenontwikkeling 2022 substantieel af van de opgestelde raming uit 2021, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Penteia.