Europees Parlement

EU verscherpt CO2-normen voor vrachtwagens

De Europese Unie heeft nieuwe, strengere CO2-standaarden voor vrachtwagens en bussen vastgesteld, een belangrijke stap naar het reduceren van broeikasgassen in de zware transportsector. Deze voertuigen, hoewel ze slechts 2% van het totale wagenpark uitmaken, waren in 2021 verantwoordelijk voor 28% van de CO2-uitstoot in het Europese wegtransport.


Nieuwe EU-regelgeving voor verminderen verpakkingsafval

Het Europees Parlement heeft nieuwe regelgeving aangekondigd die gericht is op het duurzamer maken van verpakkingen en het verminderen van verpakkingsafval in de EU. Deze omvat reductiedoelstellingen van 5% tegen 2030, 10% tegen 2035 en 15% tegen 2040.


Europees Parlement stemt in met verbod op verbranden kleding

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuwe wetgeving die het verbranden van onverkochte kleding verbiedt. Deze maatregel is onderdeel van een bredere update van de duurzaamheidsrichtlijnen en omvat ook de introductie van een digitaal 'productpaspoort', waarmee consumenten kunnen zien hoe duurzaam een product is.