CO2

EU verscherpt CO2-normen voor vrachtwagens

De Europese Unie heeft nieuwe, strengere CO2-standaarden voor vrachtwagens en bussen vastgesteld, een belangrijke stap naar het reduceren van broeikasgassen in de zware transportsector. Deze voertuigen, hoewel ze slechts 2% van het totale wagenpark uitmaken, waren in 2021 verantwoordelijk voor 28% van de CO2-uitstoot in het Europese wegtransport.


EU-landen bereiken toch overeenstemming over strengere CO2-regels voor vrachtwagens en bussen

De EU-landen hebben een akkoord bereikt over nieuwe, strengere CO2-emissieregels voor vrachtwagens en bussen, ondanks eerdere dreigementen van Duitsland om zijn steun in te trekken. De nieuwe regelgeving, die bedoeld is om de bijdrage van zwaar verkeer aan klimaatverandering te verminderen, stelt dat nieuwe vrachtwagens in 2040 90 procent minder CO2 moeten uitstoten, met tussentijdse doelstellingen van 65 procent in 2035 en 45 procent in 2030.


Transportnetwerk Cargors gaat BigMile integreren voor inzicht in CO2-uitstoot van zendingen

Cargors, een transportnetwerk voor verladers in het midden- en kleinbedrijf, maakt bekend dat het BigMile gaat integreren. Voor gebruikers van de portal wordt het hierdoor direct inzichtelijk hoeveel CO2-uitstoot hun zending veroorzaakt. ‘Dit past perfect in onze missie om transport van goederen transparanter en duurzamer te maken’, zegt Najeeb Qazizada van Cargors.