ALD Automotive

ALD Automotive innoveert met e-cargofietsen voor last mile-logistiek

Gemeenten stellen steeds strengere eisen aan hun binnensteden om deze leefbaar te houden. Vanaf 2025 voeren tientallen gemeenten nul-emissiezones in voor vrachtauto’s en bestelbussen en wordt vervoer op fossiele brandstof teruggedrongen. Daarnaast zijn consumenten steeds meer gewend aan snelle aanrijtijden van bezorg- en onderhoudsdiensten. Vanwege deze ontwikkelingen zoeken bedrijven naar passende last mile-oplossingen. ALD Automotive speelt hierop in met een flexibele leaseoplossing voor e-cargo bikes.